GCafe 5-Star Serie: báo danh nhận thưởng

Các đội có tên vui lòng thực hiện thủ tục báo danh nhận thưởng theo quy định của BTC.

 

Danh sách đạt giải

STT Tên đội Hạng Giải thưởng Đơn vị
1 Epic Destroy 1 2.000.000 VNĐ
2 GV Megusta 2 1.500.000 VNĐ
3 For2 King 3 500.000 VNĐ
4 Misa Cyber 4 500.000 VNĐ

 

Thủ tục báo danh nhận thưởng

Đối với phần thưởng hiện kim (VNĐ): Các đội phải thành 2 bước sau:

  • Bước 1: hoàn thành mẫu "Thông tin người đại diện nhận giải" theo biểu mẫu này.
  • Bước 2: scan hoặc chụp hình CMND 2 mặt của người đại diện nhận giải và gửi vào email BTC: gcafe5sao@giaidau.vn

Hạn chót để thực hiện thủ tục báo danh nhận thưởng đối với các đội có tên trong danh sách là ngày 06/03/2015. Sau thời hạn kể trên, đội nào không thực hiện xem như từ chối nhận giải.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

  • gcafe5sao@giaidau.vn