Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Team K

Mô tả:

---

Đội trưởng:

tuttep123

Tên viết tắt:

KTB

Ngày thành lập:

23 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

afbo20

Danh sách thành viên chính:

tuttep123

zip_pro01

Slogan:

Sida All

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0903189409

Danh sách game thủ chờ duyệt:

roseroy96

lambigboss

hhai1894

saolozwa123

takienguyen01