Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Charred Council Gaming

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

S5.Myth

Tên viết tắt:

CC

Ngày thành lập:

23 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

S5.Myth

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01237475393

Danh sách game thủ chờ duyệt:

prohieulun

leconglinh123