Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

FiFaVip12CB7FC

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

geenguyen2013

Tên viết tắt:

FFC

Ngày thành lập:

22 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

leeducnguyen

Danh sách thành viên chính:

geenguyen2013

Slogan:

Chien Thang

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01889077152

Danh sách game thủ chờ duyệt:

nghivtkg2013