Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

AlphaTK

Mô tả:

Dai dien NET ALPHA

Đội trưởng:

atnet3ki112

Tên viết tắt:

ATK

Ngày thành lập:

22 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

atnet3ki112

yentaotau96

anhchitk11

Trungnekok1

giahuytk99

Slogan:

Choi de hoc

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0935727224

Danh sách game thủ chờ duyệt:

Mastermind_No.1

phonglovesad

canatico1234567

chungcut9z