Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

City Of Devils

Mô tả:

team gồm những bựa nhân :)

Đội trưởng:

bebophph

Tên viết tắt:

COD

Ngày thành lập:

22 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

bebophph

Slogan:

Vui là chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0918579585

Danh sách game thủ chờ duyệt:

Ly_Van_Vuong

tlathanhvn