Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

fồng tôm united

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

congkaido2001

Tên viết tắt:

FTU

Ngày thành lập:

21 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

congkaido2001

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

u8i8u8i8

vungoctrung2

mua_mua_he_h3

azubu1208

falcao696

chjpcojlc9x8x

buondoivt123

nguyentutai96

vietti2000