Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

TamDangN86

Mô tả:

không có gì để giới thiệu

Fanpage:

---

Đội trưởng:

OS.NutriPlus

Tên viết tắt:

TDN86

Ngày thành lập:

21 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

OS.NutriPlus

Slogan:

vui là chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0937825419

Danh sách game thủ chờ duyệt:

dotkichproa8

nhocsokvip2

nhongogo123

chanhao123zz

anhkhoaya

oicuocdoi4

ronghuyenhoai

kimtakgoo001

o0okocanteno0o

thuyhana22