Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

VT.SuperMan

Mô tả:

đánh bt thôi

Fanpage:

---

Đội trưởng:

hunterlovevt

Tên viết tắt:

VTS

Ngày thành lập:

21 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

hunterlovevt

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01867938067

Danh sách game thủ chờ duyệt:

longkhoc01

falcao696

hoang0908907865

an26032007

kekerd321

quocfckg2016