Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

League Of Knights

Mô tả:

Best of Manager

Đội trưởng:

hiv1000

Tên viết tắt:

LOK

Ngày thành lập:

21 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

hiv1000

Slogan:

LoK

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0986939532

Danh sách game thủ chờ duyệt:

luanhayhayso123

hhai1894

thr3ekid_133

saolozwa123

takienguyen01