Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

i7 Gaming Center

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

GKphuoc

Tên viết tắt:

i7GC

Ngày thành lập:

20 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

GKphuoc

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

anhpr0lt

huyak199vn

nay_h_hoa

ngaemhg99

bloketthan

h0ngs0n24

thanh_youme

parody113

trongduc147

duong123kcvn