Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

VietAnimation

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

Pu.King_F4

Tên viết tắt:

VnAni

Ngày thành lập:

22 tháng 12 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

Pu.King_F4

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0333830446

Danh sách game thủ chờ duyệt:

tunia_16920021

quadaidot195