Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Stay Cool

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

DrJack252004

Tên viết tắt:

StCl

Ngày thành lập:

17 tháng 11 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

DrJack252004

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

tunia_16920021