Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Trà Vinh Brother

Mô tả:

Chưa có cc gì mới nên mình đéo biết viết gì :))

Đội trưởng:

trailangtutv

Tên viết tắt:

TVB

Ngày thành lập:

10 tháng 11 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

trailangtutv

Slogan:

Cửa Long A

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

dz2871997