Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Je t aime

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

chusoiso002

Tên viết tắt:

Aimer

Ngày thành lập:

28 tháng 10 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

chusoiso002

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0969347435

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---