Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Hồng Đức FC

Mô tả:

đội e ms lập ,kinh nghiệm thi đấu TG đc 3 năm . Nhận all kèo solo full money okk

Đội trưởng:

NHEN.IT

Tên viết tắt:

HĐF

Ngày thành lập:

19 tháng 10 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

NHEN.IT

Slogan:

Đụng là chết

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0367243032

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---