Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Effort Together

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

quykhuong123

Tên viết tắt:

EFF

Ngày thành lập:

18 tháng 10 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

quykhuong123

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0348707077

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---