Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

REVACO

Mô tả:

---

Đội trưởng:

trantanhoc111

Tên viết tắt:

RVS

Ngày thành lập:

25 tháng 08 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

trantanhoc111

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0934410219

Danh sách game thủ chờ duyệt:

baopro446