Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

ChuongGaming

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

BTW_Matatabi

Tên viết tắt:

CGa15

Ngày thành lập:

20 tháng 08 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

BTW_Matatabi

Slogan:

vuilachinh

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

baopro446