Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Net BLUE GAMING

Mô tả:

Chơi Giao Lưu

Fanpage:

---

Đội trưởng:

trungyb331

Tên viết tắt:

NETBG

Ngày thành lập:

20 tháng 08 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

trungyb331

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0853366279

Danh sách game thủ chờ duyệt:

boyslpro01