Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

NTSkyyyy

Mô tả:

những thành viên ưu tú

Đội trưởng:

baobaobong

Tên viết tắt:

bllue

Ngày thành lập:

08 tháng 08 năm 2019

Yahoo:

nnhoxaksewaaw2

Danh sách thành viên chính:

baobaobong

Slogan:

skyyy

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0908552941

Danh sách game thủ chờ duyệt:

whoemhen

kjmshock

kakamika2026

tommykhung22