Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Phố Bá

Mô tả:

Dân chơi phố bá

Fanpage:

---

Đội trưởng:

khacduy2000x

Tên viết tắt:

DBGH2

Ngày thành lập:

02 tháng 08 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

khacduy2000x

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0977194763

Danh sách game thủ chờ duyệt:

tentaola123hd

thuong_coj