Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

con cu con

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

cc.cuong7a3

Tên viết tắt:

c6p

Ngày thành lập:

30 tháng 07 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

cc.cuong7a3

Slogan:

BFF

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---