Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

The Sun Side1

Mô tả:

ok

Đội trưởng:

quangmat_113

Tên viết tắt:

TSS1

Ngày thành lập:

26 tháng 07 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

quangmat_113

Slogan:

Ok

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0906236157

Danh sách game thủ chờ duyệt:

boduy1997

GarenTheDead

keluadao96