Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

final boss

Mô tả:

bắt đầu tù đây và ước mơ vương ra thế giới

Fanpage:

---

Đội trưởng:

khang232311

Tên viết tắt:

Fboss

Ngày thành lập:

25 tháng 07 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

khang232311

Slogan:

Đụng là giết

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0363503871

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---