Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Galaxy Snake Gaming

Mô tả:

GG / 4F

Fanpage:

---

Đội trưởng:

anhvipbrvt1999

Tên viết tắt:

0GSG0

Ngày thành lập:

19 tháng 07 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

anhvipbrvt1999

Slogan:

GSG

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0966430370

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---