Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

HaTayBeat

Mô tả:

...

Đội trưởng:

minh-91

Tên viết tắt:

FQQ1

Ngày thành lập:

08 tháng 07 năm 2019

Yahoo:

ngocduc1324

Danh sách thành viên chính:

minh-91

Slogan:

nhà chính chưa nổ là vẫn còn hi vọng

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0963934846

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---