Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

NcsĐồng Đoàn

Mô tả:

toàn tạ

Fanpage:

---

Đội trưởng:

tuanmapd1

Tên viết tắt:

UrNcs

Ngày thành lập:

04 tháng 07 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

tuanmapd1

Slogan:

BCS

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0968489789

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---