Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Rainbow Gaming

Mô tả:

Team Vui

Đội trưởng:

tienvip1000

Tên viết tắt:

RWG

Ngày thành lập:

27 tháng 06 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

tienvip1000

Slogan:

Vui

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0355980983

Danh sách game thủ chờ duyệt:

Skill.Dragon

whoemhen

kjmshock