Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Blue Geckos Gaming

Mô tả:

Team lặp ra nhằm mục đích giải trí . Các thành viên có ý chí quyết tâm làm cho nền liên minh nước nhà vững mạnh

Fanpage:

---

Đội trưởng:

taonhone

Tên viết tắt:

BGSG

Ngày thành lập:

16 tháng 06 năm 2019

Yahoo:

Đại Đinh

Danh sách thành viên chính:

taonhone

Slogan:

Just for fun

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0394124579

Danh sách game thủ chờ duyệt:

liembgbg2

zzbadao9z