Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

gang bang

Mô tả:

best saler

Fanpage:

http://VGS.com..

Đội trưởng:

yeunhauthichet

Tên viết tắt:

YTB

Ngày thành lập:

14 tháng 06 năm 2019

Yahoo:

cuuconvuive

Danh sách thành viên chính:

yeunhauthichet

Slogan:

how to win

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0986420764

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---