Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Blaze Warriors

Mô tả:

Vui là chính

Fanpage:

---

Đội trưởng:

ANJ.Pr0

Tên viết tắt:

BW91

Ngày thành lập:

29 tháng 05 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

ANJ.Pr0

Slogan:

Bruh 4 eva

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0935517382

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---