Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Huỳnh Lan iz Best

Mô tả:

4fun

Đội trưởng:

BoB.SocNho

Tên viết tắt:

ACD

Ngày thành lập:

02 tháng 04 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

BoB.SocNho

Slogan:

Vui là 9 thắng là 10

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0924904851

Danh sách game thủ chờ duyệt:

aaaconmaaa