Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Net Bà 7

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

kecmcuocdoi

Tên viết tắt:

NB7

Ngày thành lập:

30 tháng 03 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

kecmcuocdoi

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01223649058

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---