Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

cybergold

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

anhton_vp

Tên viết tắt:

AEC14

Ngày thành lập:

29 tháng 03 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

anhton_vp

Slogan:

C14

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0914645259

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---