Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Armu Number One

Mô tả:

Đội của mình là học trò của thầy Ba, ai dám ngăn chặn bước đi của SBTC đều phải trả giá :)

Đội trưởng:

huylunle55

Tên viết tắt:

SBBTS

Ngày thành lập:

28 tháng 03 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

huylunle55

Slogan:

Armu Vo Dich

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0869105119

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---