Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

BMV

Mô tả:

1 đội đoàn kết

Đội trưởng:

vua_banh_bo

Tên viết tắt:

AI

Ngày thành lập:

28 tháng 03 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

vua_banh_bo

Slogan:

Ahvuideptrai

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0705304061

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---