Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Red Of Shadow Ness

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

buihoangnam06

Tên viết tắt:

ROSN

Ngày thành lập:

14 tháng 03 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

buihoangnam06

Slogan:

Tâm phục Khẩu Phục

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---