Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Joker Friend eSport

Mô tả:

AE là 1 :3

Fanpage:

---

Đội trưởng:

ckchicharito

Tên viết tắt:

JKFG

Ngày thành lập:

23 tháng 02 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

ckchicharito

Slogan:

JKF

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0944277963

Danh sách game thủ chờ duyệt:

thanhquoc.147