Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

AsassinA14

Mô tả:

k có j đặc sắc

Đội trưởng:

msk00l78

Tên viết tắt:

AETN1

Ngày thành lập:

19 tháng 02 năm 2019

Yahoo:

huannhi000

Danh sách thành viên chính:

msk00l78

Slogan:

WInner

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0941933867

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---