Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

MEGA PROJECT eSports

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

zcntu111

Tên viết tắt:

MPe

Ngày thành lập:

24 tháng 01 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

zcntu111

Slogan:

Đánh vì đam mê

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0846816517

Danh sách game thủ chờ duyệt:

boduy1997

thonglinhLM