Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

OMgcu

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

tranquocdong

Tên viết tắt:

OCu

Ngày thành lập:

14 tháng 01 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

tranquocdong

Slogan:

2k2

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

boduy1997

thonglinhLM