Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Frozen Phoenix

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

KasiragiKaijan

Tên viết tắt:

FPX

Ngày thành lập:

08 tháng 01 năm 2019

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

KasiragiKaijan

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0912736709

Danh sách game thủ chờ duyệt:

phybany