Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Ao Làng FC

Mô tả:

Có tổ chức kỷ luật cao trong các giải ao làng

Đội trưởng:

hungtigerboy98

Tên viết tắt:

FCAL

Ngày thành lập:

29 tháng 12 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

hungtigerboy98

Slogan:

win win

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0332194534

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---