Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Grim Soul

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

huy_dz2002

Tên viết tắt:

GMSL

Ngày thành lập:

08 tháng 12 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

huy_dz2002

Slogan:

No Surrender

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0363667545

Danh sách game thủ chờ duyệt:

hongphuc.tb