Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Fangs Of Wolf

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

tingolx113

Tên viết tắt:

FOFW

Ngày thành lập:

06 tháng 12 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

tingolx113

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---