Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Ha Noi Academy

Mô tả:

chơi để thắng

Đội trưởng:

phuong.hip1997

Tên viết tắt:

HNAz

Ngày thành lập:

02 tháng 12 năm 2018

Yahoo:

zhosawnguyenn

Danh sách thành viên chính:

phuong.hip1997

Slogan:

chơi để thắng

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01628013056

Danh sách game thủ chờ duyệt:

boduy1997