Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

SG Darknesss

Mô tả:

---

Đội trưởng:

ongke92

Tên viết tắt:

SGG1

Ngày thành lập:

01 tháng 12 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

ongke92

Slogan:

Tiến lên

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

phybany