Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

GoToSleep

Mô tả:

Không gì cả

Fanpage:

---

Đội trưởng:

spika1904

Tên viết tắt:

GTSP

Ngày thành lập:

23 tháng 11 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

spika1904

Slogan:

GTS

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0937748609

Danh sách game thủ chờ duyệt:

phybany