Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

The Guardian

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

Musoukyuubi

Tên viết tắt:

TheGA

Ngày thành lập:

22 tháng 11 năm 2018

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

Musoukyuubi

Slogan:

We Are One

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01267069384

Danh sách game thủ chờ duyệt:

phybany

boduy1997